Έτσι τους υποδέχθηκαν...

Close
Έτσι τους υποδέχθηκαν...

Κούμας και Λοιζίδης... Με χαμόγελο, σοβαρότητα και προβληματισμό υποδέχθηκαν τους διαιτητές.

φφφ