Παράταση στις προσφορές για ομαδική ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων

Close
Παράταση στις προσφορές για ομαδική ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων

Η ΚΟΠ ανακοινώνει πως δίδεται παράταση στην υποβολή προσφορών για Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων για τη κάλυψη των Επαγγελματιών και των Ερασιτεχνών Αθλητών (Ποδοσφαιριστών)  που δικαιούνται να αγωνίζονται στα Πρωταθλήματα της Ομοσπονδίας από έξι (6) ετών μέχρι και σαράντα (40).

Η νέα προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 στις εννέα το πρωί. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως παραδώσουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο, στα Γραφεία της Ομοσπονδίας, στην Οδό Αχαιών 10,  2413 ‘Εγκωμη. 

Ο αριθμός των ασφαλισμένων προσώπων ανέρχεται γύρω στις 2.500.

Απαιτούμενες Καλύψεις ανά κατηγορία

Αθλητές Κατηγορίας  Α’, Β’, Γ’, Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ, Aγροτικό, Γυναικείο & FUTSAL
                                                                                           
 Aνώτατο Ετήσιο Όριο Ανά μέλος €

•Ατυχηματικός Θάνατος:                                                                                           €10.000,00
•Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα που προκύπτουν κατόπιν  Ατυχήματος:                      €6.000,00
•Ημερήσιο Επίδομα Για Δωμάτιο & Διατροφή σε Νοσηλευτικό  Ίδρυμα:                  €50,00
•Αφαιρετέο Ποσό για κάθε Ιατρικό Περιστατικό                                                          €350,00

Αθλητές - Παιδιά Ακαδημιών (ηλικίας 13-19)
•Ατυχηματικός Θάνατος                                                                                             €10.000,00
•Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα που προκύπτουν κατόπιν ατυχήματος:                         €3.000,00
• Ημερήσιο Επίδομα Για Δωμάτιο & Διατροφή σε Νοσηλευτικό ίδρυμα:                   €50,00
• Αφαιρετέο Ποσό για κάθε Ιατρικό Περιστατικό                                                         €250,00

Αθλητές -  Παιδιά Ακαδημιών (ηλικίας 6-12)
•Ατυχηματικός Θάνατος:                                                                                           €10.000,00
•Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα που προκύπτουν κατόπιν ατυχήματος:                        €3.000,00
•Ημερήσιο Επίδομα Για Δωμάτιο & Διατροφή σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα:                  €50,00  
•Αφαιρετέο Ποσό για κάθε Ιατρικό Περιστατικό                                                          €200,00

-Οι δικαιούχοι θα είναι οι ασφαλισμένοι.
-Όλες οι προϋπάρχουσες παθήσεις θα πρέπει να καλύπτονται.
-Η Ομοσπονδία δεν είναι υπόχρεα να δεχθεί την πιο χαμηλή ή οποιαδήποτε προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Οικονομικό Διευθυντή της Ομοσπονδίας Ανδρέα Μωριά, στο τηλέφωνο 22-352341.

Από την ιστοσελίδα της ΚΟΠ