Δοκιμαστικά στους UNIC Eagles και υποτροφίες!

Close
Δοκιμαστικά στους UNIC Eagles και υποτροφίες!

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει σε λίγες μέρες δοκιμαστικά για την ομάδα ανδρών Futsal και όσοι επιλεγούν θα χορηγηθούν με αθλητική υποτροφία.

Αναλυτικά

Go Eagles Go‼️ ⚽️ Οι δοκιμές για την ομάδα ανδρών Futsal του #UNIC ξεκινούν σύντομα!
Στους φοιτητές που θα περάσουν τα δοκιμαστικά και θα γίνουν μέλη της ομάδας θα χορηγηθεί αθλητική υποτροφία, ως επιβράβευση για την προσφορά τους στην Πανεπιστημιακή Αθλητική Κοινότητα.
📅 Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 & Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022
🕗 20:00
📍 Στο G.C.School of Careers
Όλοι οι φοιτητές πλήρους φοίτησης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις δοκιμές. Είναι καθήκον μας να οδηγήσουμε την ομάδα εκεί που ανήκει!
➡ Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το @unic_sports_office.

Go Eagles Go‼️ ⚽️ Our #UNIC Futsal Men’s Team Trials start soon!
Students who pass the trials and become members of the team will be granted with an athletic scholarship, as a reward for their contribution to the University Sports Community.
📅 Monday, 31 January 2022 & Wednesday, 2 February 2022
🕗 20:00
📍 The G.C.School of Careers
All full-time students are eligible to take a shot at the trials. It is our duty to take the team where it belongs!
➡ For more info contact @unic_sports_office.