Προχώρησε και επίσημα σε διορισμούς ο ΠτΔ

Close
Προχώρησε και επίσημα σε διορισμούς ο ΠτΔ

Ανάρτηση μέσω social media από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη. Ο ΠτΔ διόρισε και επίσημα τους Γιώργο Σαββίδη και Σάββα Αγγελίδη στα αξιώματα του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του κ. Νίκου Αναστασιάδη:

Ενασκώντας τις εκ του Συντάγματος παραχωρηθείσες εξουσίες, προχωρώ σήμερα στον διορισμό του κ. Γιώργου Σαββίδη και του κ. Σάββα Αγγελίδη στα αξιώματα του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αντιστοίχως.

Έχω πλήρη συναίσθηση των ιδιαίτερων ευθυνών που συνεπάγονται για κάθε Πρόεδρο οι διορισμοί αυτοί, συνεπεία της σημαίνουσας αποστολής τους.

Ως εκ τούτου, για τη λήψη της εν λόγω απόφασης προσμέτρησα:
• Το ήθος, την εντιμότητα, την ευθυκρισία την ακεραιότητα του χαρακτήρα που διακρίνει και τους δύο.
• Την εμβριθή γνώση και το άριστο επίπεδο της νομικής σας κατάρτισης.
• Την προηγούμενη πολυετή πείρα και εμπειρία που έχετε αποκομίσει από την υπηρεσία σας στη δικαιοσύνη και σε διάφορες συναφείς με τον τομέα της δικαιοσύνης θέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, είμαι απολύτως βέβαιος ότι η επιλογή σας θα δικαιώσει στον μέγιστο βαθμό τις ομολογουμένως υψηλές προσδοκίες που απορρέουν από τον διορισμό σας.

Προσδοκίες τόσο δικές μου, αλλά πρωτίστως του συνόλου των πολιτών λαμβάνοντας υπόψη ότι στη βάση των αυστηρά καθορισμένων από το Σύνταγμα εξουσιών και αρμοδιοτήτων που σας παρέχει η θέση που αναλαμβάνετε, καλείσθε να περιφρουρήσετε τις αρχές και αξίες που διέπουν κάθε ευνομούμενο κράτος.

Αρχές και αξίες που απαιτούν την προσήλωση στην επικράτηση του κοινού περί δικαίου αισθήματος και την πιστή εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.