Τον... ΕΙΔΕ; (Στρέπελ)

Έψαχνε τον Τιμούρ από τον πάγκο του ο Στρέπελ.

Τον είδε;