Πρόγραμμα Α' Κατηγορίας

1η αγωνιστική

Σάββατο 24/08/2019
Κυριακή 25/08/2019
Δευτέρα 26/08/2019
Παρασκευή 27/09/2019
Τετάρτη 08/01/2020