Κινητικότητα/Ρομπέρζ

Η στήλη ενημερώθηκε πως υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στο θέμα Βαλεντίν Ρομπέρζ...

Ίσως υπάρξουν τοποθετήσεις σύντομα.