Τακτακαλάς 1931

Close

Παν.Συ.Φι Τακτακαλάς 1931 

...Η λέξη Τακτακαλάς σημαίνει «ξύλινο τείχος» στην τουρκική και ονομάστηκε έτσι γιατί παλαιότερα, οι κάτοικοι της περιοχής είχαν τοποθετήσει ένα μεγάλο ξύλινο τείχος για προστασία των Ελλήνων από τις εφόδους των Τούρκων...
- ΜΙΑ ΖΩΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1931 -