"Δεν μπορούμε να δεχθούμε να διεξάγονται προπονήσεις και αγώνες ομαδικών αθλημάτων..."

Close
"Δεν μπορούμε να δεχθούμε να διεξάγονται προπονήσεις και αγώνες ομαδικών αθλημάτων..."

Ανακοίνωση από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας σχετικά με τα διατάγματα όσο αφορά την άθληση σε ορεινές και μη περιοχές...

Η ανακοίνωση:

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας καλεί το Υπουργείο Υγείας και τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού όπως άμεσα προβούν στις απαραίτητες διευκρινίσεις αναφορικά με τη σωστή ερμηνεία του διατάγματος Κ.Δ.Π. 6/2021 της 8ης Ιανουαρίου 2021 όσο αφορά την άθληση σε ορεινές και μη περιοχές.

Η ποδηλατική οικογένεια στηρίζει από τη πρώτη στιγμή τα μέτρα, που λαμβάνει η κυβέρνηση για την πανδημία, πλην όμως δεν είναι δυνατό να γίνουν αποδεκτά κάποια από αυτά τα οποία στραγγαλίζουν την ποδηλασία και τον αθλητισμό γενικότερα.

Καλούμε τους αρμόδιους όπως κατά την έκδοση των διαφόρων διαταγμάτων ή/και διευκρινίσεων λαμβάνουν υπόψη τους τις επιστημονικές μελέτες οι οποίες σαφώς αναφέρουν ότι ο αθλητισμός, και στην περίπτωση μας η ποδηλασία, βοηθά τα μέγιστα τόσο στη σωματική όσο και στη ψυχική υγεία, ειδικά τώρα με την πανδημία.

Δεν μπορούμε να δεχθούμε να διεξάγονται προπονήσεις και αγώνες ομαδικών αθλημάτων και να τίθεται υπό αμφισβήτηση η δυνατότητα προπόνησης αθλητών ποδηλασίας, ανά δύο άτομα, τα οποία λόγω της ιδιομορφίας του αθλήματος της ποδηλασίας έχουν μεταξύ τους απόσταση, όταν αθλούνται, πέραν των δύο μέτρων.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας δεν είχε πρόθεση να εκδώσει την παρούσα ανακοίνωση/ παράκληση, προς τους αρμόδιους φορείς, καθ’ όσον από την πρώτη ημέρα επικοινωνήσαμε με την Αν. Διευθύντρια Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να θέσουμε το όλο θέμα πλην όμως, παρόλο που πέρασαν τρείς ημέρες από την πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία, ευρισκόμαστε ακόμη στο ακουστικό.

Γιώργος Γεωργίου