ΚΟΑ/"Τα τμήματα λειτουργούν κανονικά"

Close
ΚΟΑ/"Τα τμήματα λειτουργούν κανονικά"

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού εφαρμόζοντας τα μέτρα υγιεινής και προστασίας του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, ανακοινώνει ότι τα τμήματα τα οποία εξυπηρετούν το κοινό (π.χ. τμήμα έκδοσης δελτίων υγείας, μαζικού αθλητισμού κ.ά.) θα λειτουργούν κανονικά, εφαρμόζοντας πάντοτε τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας και φυσικής αποστασιοποίησης.
 
Σχετικά με όλα τα άλλα τμήματα και υπηρεσίες που προσφέρει ο Οργανισμός, η εξυπηρέτηση του κοινού θα πραγματοποιείται ΜΟΝΟ με διευθέτηση ραντεβού μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τα αρμόδια Τμήματα.