Ομόνοια/Το πρόγραμμα το κλιμακίων της Ακαδημίας

Ομόνοια/Το πρόγραμμα το κλιμακίων της Ακαδημίας

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα των κλιμακίων της Ακαδημίας για τα κλιμάκια Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας.

Κλιμάκιο Λευκωσίας:

enter " "

Κλιμάκιο Λεμεσού:

enter " "

Kλιμάκιο Λάρνακας:

enter " "