Λεμεσός/Υψομετρική διαφορά

Λεμεσός/Υψομετρική διαφορά

Δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα από δρόμους, οδικά έργα κλπ. Κάτι μας λέχθηκε περί...υψομετρικής διαφοράς εκεί γύρω από το νέο γήπεδο στη Λεμεσό. Είμαστε σίγουροι πως θα βρουν τις λύσεις εάν αυτό αποτελεί πρόβλημα.