Τις λεπτομέρειες...

Close
Τις λεπτομέρειες...

Η Άντρη πάει ΚΑΙ σε όλα τα φιλικά τα οποία παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή...

Μετρούν όλες οι λεπτομέρειες και θέλει να έχει την καλύτερη εικόνα τόσο για την Ανόρθωση όσο και για τους αντιπάλους.