Μετριότατοι...

Close
Μετριότατοι...

Οι Ισραηλινοί εκθέτουν αυτούς που τους έφεραν στον ΑΠΟΕΛ. Από κακή ως τραγική η εμφάνισή τους.

δδδδδ