ΞΑΝΑ Τάμαρι...

ΞΑΝΑ Τάμαρι...

Σύντομα Ιανουάριος και μεταγραφές... Να το θυμάστε. Πάλι θα παίξει του Μούσα Τάμαρι, αλλά αυτή τη φορά, ίσως και καθόλου για Κύπρο.