Άτιμο... χρήμα!!!

Άτιμο... χρήμα!!!

Όλα τελικά περιστρέφονται γύρω από το χρήμα... Για όλους και για όλα!