Κλέφτικο!

Close
Κλέφτικο!

Όταν είσαι κλειστός γιατί απαγορεύεται η λειτουργία της ταβέρνας και ανοίξεις παράνομα εν λογικό να σερβίρεις... κλέφτικο στους πελάτες! ΩΡΑΙΑ ιστορία και αυτή!