Μετρ

Close
Μετρ

Κάποιος που είναι εξαιρετικός στο επαγγελματικό του αντικείμενο, συνήθως κάτι τεχνικό, όπως η ραπτική, η μαγειρική, αλλά και σε ορισμένες τέχνες που έχουν πάντως τεχνική μετρ του φανταστικού/αστυνομικού μυθιστορήματος.