Είσαι ένα... ΜΗΔΕΝΙΚΟ!!!

Close
Είσαι ένα... ΜΗΔΕΝΙΚΟ!!!

Κορωνοιέ σήμερα στην Κύπρο έγινες ένα... μηδενικό. Είσαι ένα ΜΗΔΕΝΙΚΟ.

Όλοι μαζί να παλέψουμε για να σταθεροποιήσουμε το ΜΗΔΕΝ και να τον εξαφανίσουμε.