ΦΩΤΟ-συμφωνία

Close
ΦΩΤΟ-συμφωνία

Όπως γράψαμε προηγουμένως, ο Κωνσταντίνος Καστάνας συμφώνησε με τον Οθέλλο.

Η ομάδα της Αθηαίνου ανέβασε την πιο πάνω φώτο, επιβεβαιώνοντας και επίσημα το deal.