(UPD) Δικαστές!

(UPD) Δικαστές!

Είχαμε βάλει αυτό το σημείωμα πριν μία εβδομάδα

Όλες οι ειδικότητες... αφθονούν στην Κύπρο. Τώρα ξαφνικά παρατηρήθηκε αύξηση στους δικαστές. Και πιο συγκεκριμένα στους Αθλητικούς δικαστές!!!

UPD/ σήμερα ειδικά έχουν αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Ε τι να μας αφήσουν να περιμένουμε μέχρι το βράδυ; Μίου...

Τ.P