ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ και απάντηση/Θα υπάρξει πρόβλημα με τις πληρωμές των διαιτητών που αποχώρησαν;

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ και απάντηση/Θα υπάρξει πρόβλημα με τις πληρωμές των διαιτητών που αποχώρησαν;

Έχει ενδιαφέρον το θέμα και το ΚΕΡΚΙΔΑ ΝΕΤ έχει το ρεπορτάζ.

Φαίνεται λοιπόν πως δεν προκύπτει κάποιο πρόβλημα με την πληρωμή των διαιτητών που αποχώρησαν από τον Σύνδεσμο.

Γίνεται αρκετή συζήτηση τις τελευταίες ημέρες για τις συνέπειες που πιθανόν να αντιμετωπίσουν οι διαιτητές που έχουν αποχωρήσει από το Σύνδεσμο Διαιτητών. 

Αναζητώντας πληροφορίες έχουμε ενημερωθεί πως βάση των κανονισμών, η μόνη προϋπόθεση που υπάρχει για να είναι  κάποιος διαιτητής ή παρατηρητής,  είναι η εγγραφή του στο μητρώο διαιτητών ΚΟΠ. 

Άρα, με βάση το πιο πάνω, δεν αποτελεί προϋπόθεση να είναι γραμμένοι στο σύνδεσμο διαιτητών. Και φαίνεται πως ούτε θα προκύψει κάποιο θέμα με την αμοιβή των διαιτητών η οποία, μέχρι τώρα, γινόταν από το Σύνδεσμο μέσω της ΚΟΠ. Πλέον, είναι αναμενόμενο πως  η αμοιβή τους, θα τους καταβάλλεται απευθείας από την Ομοσπονδία και όχι μέσω του Συνδέσμου.