ΦΑΒΟΡΙ ο Βασίλης

ΦΑΒΟΡΙ ο Βασίλης

Προκύπτει θέμα στον Σύνδεσμο Διαιτητών Κύπρου... Θέμα συζήτησης στην τελευταία συνεδρία ήταν η αναπλήρωση της κενής θέσης στο Δ.Σ, μετά τον διορισμό του Γιώργου Κωνσταντίνου («Τρούλλος») στην επιτροπή διαιτησίας.

Οι απόψεις στο Δ.Σ για το ποιος πρέπει να καλύψει την θέση διίστανται και αποφασίστηκε στην τελευταία συνεδρία, όπως παρθεί νομική γνωμάτευση βάση του Καταστατικού.

Σε περίπτωση που η γνωμάτευση οδηγήσει σε εκλογές, δικαίωμα έχουν οι επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου γιατί η κενή θέση αφορά τις δυο επαρχίες. Σε περίπτωση που προκύψει απόφαση για διορισμό, τότε δικαίωμα ψήφου έχει το Δ.Σ και ο εκπρόσωπος θα εκλεγεί με απλή ψηφοφορία.

Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχουν δυο ενδιαφερόμενοι για την θέση στο Δ.Σ, ο Βασίλης Δημητρίου και ο Νικόλας Αθανασίου. Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι επικρατέστερος είναι ο Βασίλης Δημητρίου.