ΚΑΛΗ αγωνιστική

ΚΑΛΗ αγωνιστική

Ευτυχώς ήταν γενικά καλές οι διατησίες της αγωνιστικής/ΕΚΤΟΣ από το Τσίρειο (Ροβέρτος).