Ορίστηκε η Γενική Συνέλευση στην Αναγέννηση

Close
Ορίστηκε η Γενική Συνέλευση στην Αναγέννηση

Στις 10/6 θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της Αναγέννησης Δερύνειας.

Η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Δερύνειας προσκαλεί τα μέλη του Σωματείου στην ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, η οποία θα γίνει την Τετάρτη ,10 Ιουνίου, 2020 και ώρα 7:30μ.μ., στο οίκημα του Σωματείου.

Η ημερήσια διάταξη θα περιλαμβάνει:

1. ΈΚΘΕΣΗ ΔΡΆΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΌΜΕΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΈΣ.
3. ΣΥΖΉΤΗΣΗ.
4. ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ
5. ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο ΑΡΘΡΟΝ 11ον «ΔΙΟΙΚΗΣΗ»
… 1. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς στο Γενικό Γραμματέα ή τον πρόεδρο του Σωματείου 48 ώρες πριν τη Γενική Συνέλευση και υποστηρίζονται από δύο τακτοποιημένα με τη συνδρομή τους μέλη. Οι συνεργασίες μεταξύ υποψηφίων για συνδυασμούς θα επιτρέπονται και θα εμφανίζονται ξεχωριστά στο ψηφοδέλτιο, το οποίο θα αναρτάται στην πινακίδα του Σωματείου.
2. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες στη Γενική Συνέλευση, η Συνέλευση θα μπορεί να αποφασίσει να δεχτεί υποψηφιότητες κατά τη διάρκεια αυτής.
3. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 15 (δεκαπέντε) εκτός εάν ήθελε αποφασίσει άλλως πως η Γενική Συνέλευση. Δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος από 11 (έντεκα) μέλη.
...
Σχετικά έντυπα θα υπάρχουν στο οίκημα του σωματείου.

Παρακαλούνται τα μέλη όπως τακτοποιήσουν την συνδρομή μέλους έγκαιρα.