Ευχαριστίες σε Ευσταθίου

Close
Ευχαριστίες σε Ευσταθίου

Μέσα από ανάρτηση του η Ε.Ν.Υ Διγενή Ύψωνα ευχαριστεί τον μέχρι πρότινος προπονητή της ομάδας Σπύρο Ευσταθίου για την προσφορά του...

Η ανάρτηση τους:

TO ΔIOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO THΣ E.N.Y. ΔIΓENHΣ YΨΩNA EΠIΘYMEI NA EKΦPAΣEI TIΣ ΘEPMEΣ TOY EYXAPIΣTIEΣ ΣTON MEXPI ΠPOTINOΣ ΠPOΠONHTH THΣ OMAΔAΣ MAΣ ΦIΛO ΣΠYPO EYΣTAΘIOY, O OΠOIOΣ ΠAPAITHΘHKE AMEΣΩΣ META TO ΠPOΣΦATO ΠAIXNIΔI THΣ OMAΔAΣ MAΣ ME THN AΛKH OPOKΛINHΣ. AΓAΠHTE ΣΠYPO, ΘA EIΣAI ΠANTA O ΠPOΠONHTHΣ TΩN EΠITYXIΩN ΓIA TO ΣΩMATEIO MAΣ. ΘA EIΣAI ΠANTA O ANΘPΩΠOΣ ΠOY ΣYNEΔEΣEΣ TO ONOMA ΣOY ME TIΣ ΣYNEXEIΣ ANOΔOYΣ THΣ OMAΔAΣ MAΣ AΠO TO AΓPOTIKO ΠOΔOΣΦAIPO ΣTH B' KATHΓOPIA. ΘA EIΣAI ΠANTA O ΦIΛOΣ ΠOY AΓAΠHΣEΣ THN OMAΔA OΠΩΣ EΛAXIΣTOI AΠO EMAΣ. ENA EYXAPIΣTΩ ΛOIΠON ΩΣ EΛAXIΣTH ENΔEIΞH EKTIMHΣHΣ THΣ MEΓIΣTHΣ ΠPOΣΦOPAΣ ΣOY.