Ώρα για αποφάσεις

Ώρα για αποφάσεις

Ο Ερμής χρειάζεται δίπλα του τον κόσμο του για να παρθούν σήμερα πολύ σημαντικές αποφάσεις... 

Στις 19:30 η Γενική εκλογική συνέλευση.

ξξη