Υπέγραψε ο αρχηγός!

Close
Υπέγραψε ο αρχηγός!

Και ο Κυριάκος Κυριάκου ανανέωσε την συνεργασία του με τον Οθέλλο.

Η ανάρτηση της ομάδας της Αθηαίνους:

Υπέγραψε και ο αρχηγός Κυριάκος Κυριάκου!!!!