Μεγάλη ανταπόκριση στα online του ΤΕΠΑΚ

Close
Μεγάλη ανταπόκριση στα online του ΤΕΠΑΚ

Ενημέρωση από το ΤΕΠΑΚ για τα online προγράμματα αεροβικής γυμναστικής που προσφέρει...

Προς: Πανεπιστημιακή κοινότητα και φίλους

Η ανταπόκριση στα online προγράμματα αεροβικής την πρώτη πιλοτική βδομάδα ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. Σας ευχαριστούμε.

Συνεχίσουμε ζωντανά μέσα από το κανάλι μας στο Youtube. Mε καλύτερη εικόνα και ήχο, με απεριόριστο αριθμό συνδέσεων και χρόνου.

Πώς να συνδεθείτε:

• Μπείτε στο Youtube, βρείτε το κανάλι CUT Sports Office και απλά κάντε Εγγραφή/Subscribe.
(https://www.youtube.com/channel/UCxHq8N8Tkyk7PJ7G8MD07TQ)

• Δεν χρειάζεστε κωδικό ή χωριστό σύνδεσμο για κάθε πρόγραμμα. Εφόσον κάνετε Εγγραφή θα έχετε πλήρη πρόσβαση σε όλα.

• Μπορείτε να προωθήσετε το κανάλι μας σε φίλους και γνωστούς. Είναι ανοικτό-δωρεάν για όλους.

Το πρόγραμμα (πιο κάτω) «τρέχει» ζωντανά τις συγκεκριμένες μέρες και ώρες. Κάθε πρόγραμμα αποθηκεύεται στο κανάλι και μπορείτε να το βρείτε/επαναλάβετε όποτε θέλετε.

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ – ΓΥΜΝΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΠΙΤΙ !!!

*Το πρόγραμμα θα προσφερθεί κανονικά την 25η Μαρτίου.

________________________________________

University Community and Friends

The response to our online aerobic programs in the first trial week exceeded our expectations. Thank you all for your support.

We will continue live sessions now through our You tube channel. With better picture and sound, with unlimited number of connections and time.

How to connect:

· Youtube, find the CUT Sports Office channel and just click Subscribe. (https://www.youtube.com/channel/UCxHq8N8Tkyk7PJ7G8MD07TQ)

· You do not need a password or a separate link for each session. Once you sign up you will have full access to everything.

· You can share our channel to friends and acquaintances. It's open and free for everyone.

The program (below) runs live on specific days and times. Each program is saved in the channel and you can find it and replay it at any time.

WE STAY HOME - WORKOUT AT HOME !!!


*Classes will run on March 25th".