Συνάντηση για ανταλλαγή ιδεών και κοινές δράσεις

Close
Συνάντηση για ανταλλαγή ιδεών και κοινές δράσεις

Ενημέρωση από το Γραφείο Αθλητισμού του ΤΕΠΑΚ:

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή συνάντηση μεταξύ των Λειτουργών των Αθλητικών Γραφείων, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Frederic University. Στόχος η ανταλλαγή ιδεών και απόψεων στο φάσμα του Πανεπιστημιακού Αθλητισμού, αλλά και η διοργάνωση από κοινού δράσεων με απώτερο στόχο την σύσφιξη σχέσεων και γνωριμιών των φοιτητών των δυο Πανεπιστημίων.