ΕΠΟΠΛ/ Η Ετήσια Γενική Συνέλευση

Καλούνται όλα τα Σωματεία-Μέλη της ΕΠΟΠΛ, στην  Ετήσια Γενική  Συνέλευση της Ομοσπονδίας,  που θα γίνει την Τρίτη 2 Ιουλίου 2019, και ώρα 5.30 μ.μ. στο Μέγαρο της ΣΕΚ (1ος όροφος), στο Στρόβολο.
 
Οι αντιπρόσωποι των Σωματείων απαραίτητα πρέπει να καταθέσουν στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.
 
ΘΕΜΑΤΑ:
 
1. Ενημέρωση
2. ΄Εκθεση Πεπραγμένων  περιόδου 2018 - 2019
3. Ταμειακή ΄Εκθεση                      
4. Συζήτηση θεμάτων 2 – 3
5. Εγγραφή – επανεγγραφή Σωματείων
6. Διοργάνωση και δομή Πρωταθλημάτων ΕΠΟΠΛ 2019 – 2020
7. Προκήρυξη Πρωταθλημάτων 2019 – 2020
8. Διάφορα
 
Η παρουσία όλων των Σωματείων είναι απαραίτητη.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :-
 
1) Τα Σωματεία πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση πρέπει να έχουν διευθετημένες όλες τις οικονομικές τους εκκρεμότητες καθώς και γραπτή δήλωση συμμετοχής στα Πρωταθλήματα 2019 - 2020.
 
2) Με  βάση το άρθρο 6, παρ. 3, μετά παρέλευση  30΄ από την ορισθείσαν ώρα, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού μελών.
 
3) Καλούνται τα Σωματεία να προσκομίσουν Κατάλογο με τα στοιχεία του Σωματείου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (όνομα, θέση, διεύθυνση, τηλέφωνο και φαξ), καθώς και τον εκπρόσωπο επικοινωνίας με τη Γραμματεία.
 
4) Το E-Mail του Σωματείου ή Εκπροσώπου του για την περίοδο 2019 – 2020.
 
ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΠΟΠΛ 
13.06.2019.