Πήρε Δημητρίου

O Χαλκάνορας Ιδαλίου ενισχύεται με την απόκτηση του Ανδρέα Δημητρίου.

Η ενημέρωση από την ΚΟΠ

Ο Χαλκάνωρ Ιδαλίου ενέγραψε στο δυναμικό του τον Ανδρέα ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (23/02/1998).